Potato Pancakes

1.0 kg
$35.00
European Style Potato pancakes, shallow-fried pancakes of grated or ground potatoes.